EKO - LAB CONSULTING Sp. z o.o. - Najlepsza firma w mieście
Kup bilet

EKO – LAB CONSULTING Sp. z o.o.

miasto: Radomsko

Misja firmy

Dostarczanie usług o najwyższej jakości w dobrej cenie,
oraz czynny udział w upowszechnianiu wiedzy
z dziedziny ochrony środowiska naturalnego

EKO-LAB Consulting Sp. z o.o. posiada 20 lat doświadczenia w branży inżynierii i ochrony środowiska.

Odpowiadając na Państwa potrzeby,  oferuje swoje usługi w zakresie rozwiązywania problemów związanych z budową i rozbudową obiektów przemysłowych, i zakładów usługowych. Prowadzi konsulting w zakresie wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z ochroną środowiska, gospodarką wodno-ściekową, gospodarką odpadami w jednostkach organizacyjnych.

EKO-LAB Consulting Sp. z o.o. oferuje kompleksowe audyty środowiskowe dla firm,  wykonawstwo i doradztwo w zakresie inżynierii i ochrony środowiska w tym konsulting w przypadku wystąpienia problemów- ze zbiórką i segregacją odpadów, recyklingiem odpadów, BDO, KOBiZE,   oczyszczaniem ścieków, wody, oczyszczaniem powietrza, oczyszczaniem powierzchni ziemi, wypełnianiem obowiązków sprawozdawczości do urzędów.

Prowadzimy nadzór nad sprawami związanymi z ochroną środowiska w  zakładach przemysłowych, zakładach komunalnych i gminach.

Firma nasza wspiera swoich klientów poprzez:

 1. Wykonanie koncepcji, a następnie projektu przedsięwzięcia.
 2. Wykonanie wniosku o wydanie warunków zabudowy terenu.
 3. Wykonanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji.
 4. Wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia.
 5. Wykonanie raportu oddziaływania na środowisko inwestycji.
 6. Wykonanie akredytowanych badań wody, ścieków, osadów, odpadów, powietrza, gruntu.
 7. Wykonanie analiz i ekspertyz,
 8. Wykonywanie wniosków i obsługa Bazy Danych o Odpadach – BDO
 9. Rejestracja i zgłoszenie firmy do krajowej bazy KOBiZE
 10. Wykonanie sprawozdań i wykazów, opłat związanych z korzystaniem ze środowiska
 11. Wykonanie szkoleń załogi i specjalistów w zakresie ochrony środowiska.
 12. Przeprowadzanie audytów środowiskowych
 13. Reprezentowanie podmiotu w postępowaniu administracyjnym w urzędach na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

 

Chwili obecnej obsługujemy na stałe ok. 200 jednostek organizacyjnych do których między innymi zaliczają się firmy produkcyjne w branży hodowli zwierząt, produkcji mięsa i wyrobów mięsnych, firmy w branży przetwórstwa owoców i warzyw, produkcji majonezu, produkcji wina i napojów, firmy z branży produkcji celulozy, wyrobów higienicznych, części urządzeń, firmy transportowe, firmy produkcyjne urządzeń elektronicznych, firmy branży produkcji mebli, centra logistyczne, firmy zbierania,  przetwarzania odpadów, firmy branży przetwórstwa tworzyw sztucznych, metali i odpadów organicznych, zakłady komunalne, gminy i wiele innych.

Dodaj opinię

Dodaj swoją opinię na temat tej firmy, zostanie ona przesłana do właściciela!

Dołącz do najlepszych w Twoim mieście

Oficjalny patronat